מגזין שבת קודש פרשת תזריע-מצורע

"לאכילת מאכלים לא כשרים יש השפעה מזיקה ביותר על העדינות והטהרה של השכל היהודי, עד כדי נטייה השקפתית-שכלית היפך השקפת התורה והאמונה.." (הרבי מליובאוויטש)