עגלת הקניות שלך ריקה

”על רגל ימין”

כמו שנתייצב בשבת בראשית כך תתנהל כל השנה כולה • ממעלותיה של שבת מיוחדת זו בכתבה שלפניכם • ישראל הלוי

”על רגל ימין”

כמו שנתייצב בשבת בראשית כך תתנהל כל השנה כולה • ממעלותיה של שבת מיוחדת זו בכתבה שלפניכם • ישראל הלוי

שבת בראשית

גדולי ישראל הדגישו את חשיבותה של שבת זו כמקום והתחלה לכל ימות השנה ממנה הם שואבים את הכח והחיות.

ברוח זו אומר האדמו"ר בעל ה'צמח צדק' כפי שהאדם מתייצב בשבת בראשית - כך תתנהל כל השנה כולה.

כשהאדם מתנהג בהרחבה - מאריך ומהדר בכל ענייני השבת, יתבטא הדבר במשך השנה בהרחבה בגשמיות וברוחניות.

ויעקב הלך לדרכו

בקהילות רבות נהוג להכריז בתום ימי החג את הפסוק: "ויעקב הלך לדרכו" לעורר את היהודי ("יעקב") להמשיך באותה דרך של שמחה וקדושה ששרתה עליו בתקופה האחרונה בימי החול הבאים לקראתו. האלפים שהיו באים לקבל "כוס של ברכה" מידו של הרבי - במוצאי החג - זכו לשמוע הכרזה זו מהרבי עצמו.

שתף לחברים

שתף