עגלת הקניות שלך ריקה

חג הפסח - זוגיות נכונה

חג הפסח נקרא כך על שם שה' פסח על בתי ישראל ולא נתן למשחית להכות את בכוריהם.
האריז"ל מלמדנו שפסח מורכב מהמילים: פה – סח. ופרעה הוא מלשון: פה – רע.
 
המסר מכך בזוגיות חלק גדול מהיחסים ההדדיים בזוגיות תלויים בכוח הדיבור, בפה.

 

הפה הוא אחד מכלי הנשק החזקים ביותר ביקום, והדבר נכון שבעתיים בתחום הזוגיות.
פרעה = פה רע : די בכמה מילים בעייתיות עוקצות ומקנטרות, כדי להעכיר את האווירה בבית ולדרדר את הרגש והיחסים.

 

לעומת זאת מילים טובות של הערכה ומחמאה בכוחם להחיות את הבית ולהפשיר ולחמם את היחסים.
 
נאמר במשלי: 'מוות וחיים ביד לשון'.

אומרים על כך חז"ל: 'וכי יש יד ללשון? לומר לך , מה יד ממיתה , אף לשון ממיתה !!"  (מסכת ערכין דף טו ע"ב)
אגב – מוות וחיים ר"ת מו"ח. ביד לשון בהיפוך ר"ת ל"ב... לומר לך ככל שהאדם יפעיל את מוחו לפני שפותח פיו, ולא ייתן לליבו לדבר בלי סינון , כן ייטב..

שתף לחברים

שתף