עגלת הקניות שלך ריקה

בין התניא לחומש

והנה באחד הלילות ראיתי בחלום את מורי, ויאמר לי: תדע כי ספר התניא של רבך מכוון בפרקיו לפרשיות חמשה חומשי תורה

בין התניא לחומש

והנה באחד הלילות ראיתי בחלום את מורי, ויאמר לי: תדע כי ספר התניא של רבך מכוון בפרקיו לפרשיות חמשה חומשי תורה

קוים מקבילים בין התניא והחומש

התייחסות לספר התניא כאל החומש - הוד כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, והחסידים הראשונים וזקני החסידים שבכל דור ודור, התיחסו לספר התניא על דרך אותה הדרת הקודש שמתייחסים לספר החומש.

התניא הוא כחומש, לענין אופן השגתו

כשהתחיל כ"ק אדמו"ר האמצעי ללמוד עם ה'צמח צדק' את ספר התניא אמר לו: התניא הוא כחומש. לכל ישראל מגדול שבגאונים עד הקטן שבקטנים לומדים חומש, וכל אחד לפי ערכו יודע מה שיודע, ואין שום אחד יודע מאומה, וכל היודע יותר יותר הפלאת המוסג.

התניא הוא כחומש, שכולו שותיו של הקב"ה

סיפר כ"ק אדמו"ר הצמח צדק: בימי בחרותי חפצתי לנקד את ספר התניא ולחלקו לפסוקים. וכאשר החלטתי לעשות כן חלמתי באותו הלילה,שהנני לומד הלכות כתיבת ספר תורה, והנה באה ךפני שאלה בספר תורה שכתבוה כדינה, אלה שנקדוה וחלקוה לפסוקים מה דינה, ולאחר אריכות הפלפול הכשרתי', וכשהקיצותי הבנתי את הרמז. באותו יום הי' עלי להיות אצל כ"ק אאזמו"ר (=אדמו"ר הזקן) לרגלי איזה ענין. וכשדרכתי על המפתן לצאת אמר לי כ"ק אאזמו"ר, ספר תורה שניקדוה וחלקה לפסוקים פסולה, כי כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה שעולים לצירופים שונים.

התניא הוא כתורה שבכתב שאין בה נקודות

אחד בא פעם לרבי בהצעה, שרוצה להוציא ספר תניא מנוקד. תגובתו של הרבי היתה מיידית: "תניא אצל החסידים הוא תורה שבכתב, וידוע שתורה שבכתב, היא בלי ניקוד".

והרבי הוסיף ואמר: "כ"ק מו"ח אדמו"ר (הרבי הקודם) הקפיד תמיד שספר התניא יודפס אך ורק עפ"י מהדורת ווילנא .. פעם ביקשו בירושלים להוציא מהדורה חדשה של ספר התניא, ולהחלטה זו צורפה התחייבות של שלש עשרה אברכים, שכל אחד מהם יגיה את הספר היטב בנפרד,כדי שתהיה מנופה מכל טעות. כשיצא ספר התניא החדש והובא לפני כ"ק מו"ח אדמו"ר , הוא עיין בו ומצא שלש עשרה טעויות כמנין האברכים שהגיהו אותו".

ספר התניא מכוון בפרקיו לפרשיות חמשה חמשי התורה כסדרן

הרב הצדיק ר' הלל מפאריטש הי' מספר בשם מורו הרה"ח ר' זלמן זעזמער:
בבחירותי למדתי אצל הגאון הישיש ר' אלימלך שאול בעיר פאלאצק. כארבע שנים קודם פטירתו, ואני אז בן ט"ז שנה, גילה לי , אשר היה הרבה פעמים אצל הבעש"ט ותלמידו המגיד ממעזריטש.. ומני אז למד עמי דרכי השם יתברך ע"פ תורת הבעש"ט.

כאשר יצא ספר התניא לאור, הנה באחד הלילות ראיתי בחלום את מורי הרא"ש, ויאמר לי: תדע כי ספר התניא של רבך מכוון בפרקיו לפרשיות חמשה חומשי תורה, וכשם שפרשת בראשית היא פרשה כללית, כמו"כ הקדמת ספר התניא היא כללית ומכוונת נגד פרשת בראשית, וכן כל פרק ופרק כסדרו מכוון נגד פרשה בתורה כסדרן ואיקץ.

ומאז התחלתי ללמוד בכל שבוע ושבוע, בכל יום פרק אחד מספר התניא, כקורא בפרשת השבוע.

שתף לחברים

שתף