עגלת הקניות שלך ריקה

שמחת תורה על רגל אחת

עד מתי אוכלים בסוכה? • גם ילדים עולים לתורה? • מתי עורכים ’הקפות’ בחו"ל? • מנהגי שמחת תורה ’קצר ולעניין’ • ישראל הלוי

שמחת תורה על רגל אחת

עד מתי אוכלים בסוכה? • גם ילדים עולים לתורה? • מתי עורכים ’הקפות’ בחו"ל? • מנהגי שמחת תורה ’קצר ולעניין’ • ישראל הלוי

שמיני-עצרת - שמחת-תורה

א. היום השמיני של החג נקרא שמיני-עצרת - שמחת-תורה (לחוץ לארץ: השמיני- שמיני-עצרת, והתשיעי - שמחת-תורה) כיום זה (בחוץ לארץ : בימים אלו) אומרים שהחיינו בקידוש.

 ב. בחוצה-לארץ: בשמיני עצרת צריך לאכול עוד בסוכה. אך אין לברך ברכת לישב בסוכה.

ג. במוסף של שמח"ת (ובחו"ל : במוסף של שמיני-עצרת) מתחילים לומר בשמונה-עשרה "משיב הרוח ומוריד הגשם", עד יום ראשון של חג הפסח.

 ד. בליל שמח"ת ולמחרתו ביום (ובחו"ל: אף בליל שמע"צ) עורכים "הקפות".

 ה. בשמחת-תורה קוראים את כולם לעלות לתורה, אף הילדים הקטנים עולים לתורה יחד עם המבוגרים - בשמחת-תורה מסיימים את קריאת-התורה הקדושה, ומתחילים מחדש מ"בראשית".

אסרו חג

א. היום שלמחרת שמחת-תורה נקרא "אסרו-חג" (היום שעודנו קשור ומסור לחג).

שתף לחברים

שתף